Banner TinHayVIP
Trang chủGameBản cập nhật LMHT 12.10: Riot Games giảm sức mạnh hàng loạt...

Bản cập nhật LMHT 12.10: Riot Games giảm sức mạnh hàng loạt tướng

Riot Games sẽ giảm sức mạnh hàng loạt tướng trong bản cập nhật 12.10 này, đáng chú ý nhiều tướng bị giảm sức mạnh đang rất hot ở mùa giải này.

Riot Games giảm sức mạnh nhiều tướng “quốc dân”

Xạ thủ Aphelios bị Riot Games neft vì quá mạnh

 • Q – Súng Huyết Tinh – Hồi máu từ đòn đánh thường 3-10% giảm còn 2.5-9% (levels 1-18) tổng lượng sát thương gây ra
 • Súng Huyết Tinh – Hồi máu từ kỹ năng 9-30% giảm còn 8.3-30% (levels 1-18) tổng lượng sát thương gây ra
 • Súng Huyết Tinh – Lá chắn từ hồi máu phụ trội không đổi
 • R (Súng Huyết Tinh) – Hồi máu từ việc đánh trúng tướng 275/400/525 giảm còn 250/350/450 (levels 6/11/16)

Riot Games giảm sức mạnh hàng loạt tướng trong bản cập nhật 12.10

Aatrox

 • Chiêu E – Hồi máu khi tấn công tướng: 20/22.5/25/27.5/30% giảm còn 18/20/22/24/26%
 • Chiêu E (Cường hóa với R) –  Hồi máu khi tấn công tướng: 26/32/38/44/50% giảm còn 25/30/35/40/45%
 • Chiêu – Năng lực hồi máu 30/45/60% giảm còn 25/40/55%

Riot Games giảm sức mạnh hàng loạt tướng trong bản cập nhật 12.10

Ahri bị Riot Games giảm mạnh

 • Nội tại – Hồi máu khi tích đủ cộng dồn từ lính và quái: 40-120 (levels 1-18) (+25% AP) giảm còn 35-95 (levels 1-18) (+20% AP)
 • Nội tại – Hồi máu khi hạ gục tướng: 80-200 (levels 1-18) (+35% AP) giảm còn 75-165 (levels 1-18) (+30% AP)

Riot Games giảm sức mạnh hàng loạt tướng trong bản cập nhật 12.10

Akshan

 • Khiên từ nội tại: 40-300 (levels 1-18) (+40% AD cộng thêm) giảm còn 40-280 (levels 1-18) (+35% AD cộng thêm)

Alistar

 • Nội tại – Hồi máu: 25-161 giảm còn 23-142 (levels 1-18) (vẫn tăng gấp đôi cho đồng minh)

Annie

 • E – Lá chắn: 40/90/140/190/240 (+40% AP) giảm còn 40/85/130/175/220 (+35% AP)

Azir

 • E – lá chắn 80/120/160/200/240 (+70% AP) giảm còn 70/110/150/190/230 (+60% AP)

Bard

 • W – Hồi máu tối thiểu 30/60/90/120/150 (+30% AP) giảm còn 25/50/75/100/125 (+30% AP)
 • W – Hồi máu tối đa 60/105/150/195/240 (+60% AP) giảm còn 50/80/110/140/170/200 (+60% AP)

Camille

 • Nội tại – Lá chắn 20% giảm còn 17% máu tối đa

Riot Games giảm sức mạnh hàng loạt tướng trong bản cập nhật 12.10

Cassiopeia

 • E – hồi máu trên các đối tượng bị trúng độc 12/14/16/18/20% AP giảm còn 10/11.5/13/14.5/16% AP, (vẫn giảm 75% lên lính và quái nhỏ)

Cho’gath

 • Nội tại – Hồi máu 20-71 giảm còn 18-52 (levels 1-18)

Darius

 • Q – Hồi máu trên tướng và quái to 15% giảm còn 13%

Diana

 • W – Lá chắn 30/45/60/75/90 (+30% AP) (+10% máu cộng thêm) giảm còn 25/40/55/70/85 (+25% AP) (+9% máu cộng thêm)

Dr. Mundo

 • R – Hồi máu cơ bản 15/20/25% giảm còn 10/15/20% máu đã mất

Ekko

 • W – Lá chắn 80/100/120/140/160 (+150% AP) giảm còn 70/90/110/130/150 (+150% AP)

Elise

 • Nội tại (Dạng nhện) – Hồi máu từ đòn đánh thường 4/6/8/10 (+10% AP) giảm còn 4/6/8/10 (+8% AP)

Fiora là tướng bị Riot Games neft nhiều nhất

 • Nội tại – Hồi máu 40-115 giảm còn 35-100 (levels 1-18)
 • R – Hồi máu mỗi giây 80/110/140 (+60% SMCK cộng thêm) giảm còn 75/110/125 (+60% SMCK cộng thêm)

Fiddlesticks

 • W – Hồi máu lên quái 50% giảm còn 45% sát thương gây ra (15% lên lính)
 • W – Hồi máu lên tướng 30/40/50/60/70% giảm còn 25/32.5/40/47.5/55% sát thương gây ra

Galio

 • W – Lá chắn phép 8/9.75/11.5/13.25/15% giảm còn 7.5/9/10.5/11/13.5% máu tối đa

Riot Games giảm sức mạnh hàng loạt tướng trong bản cập nhật 12.10

Gangplank

 • W – hồi máu 50/75/100/125/150 (+15% máu đã mất) giảm còn 45/70/95/120/145 (+13% máu đã mất)

Garen

 • W – lá chắn 70/95/120/145/170 (+20% máu cộng thêm) giảm còn 65/85/105/125/145 (+18% máu cộng thêm)

Gragas

 • Nội tại – hồi máu 8% giảm còn 6.5% máu tối đa

Gwen

 • Nội tại – hồi máu lên tướng 70% giảm còn 60% sát thương gây ra
 • Nội tại – hồi máu tối đa lên tướng 12-30 (levels 1-18) (+7% AP) giảm còn 10-25 (levels 1-18) (+6.5% AP) theo khoảng cách

Illaoi

 • Nội tại – hồi máu 5% giảm còn 4.5% máu đã mất

Irelia

 • Q – hồi máu 8/10/12/14/16% AD giảm còn 7/8/9/10/11% AD

Ivern

 • E – lá chắn 80/115/150/185/220 (+80% AP) giảm còn 70/100/130/160/190 (+75% AP)

Janna

 • E – lá chắn 80/110/140/179/200 (+65% AP) giảm còn 75/100/125/150/175 (+60% AP)
 • R – hồi máu mỗi giây 100/150/200 (+50% AP) giảm còn 90/145/200 (+45% AP)

Jarvan IV

 • W – lá chắn cơ bản 60/85/110/135/160 giảm còn 60/80/100/120/140
 • W – lá chắn cộng thêm 1.5% giảm còn 1.3% máu tối đa với mỗi tướng địch trúng chiêu

Kai’sa

 • R – lá chắn 75/100/125 (+100/150/200% AD) (+100% AP) giảm còn 70/90/110 (90/135/180% AD) (+90% AP)

Karma

 • W (R-Cường hóa) – hồi máu 20% (+1% mỗi 100 AP) giảm còn 17% (+1% mỗi 100 AP) máu đã mất
 • E – lá chắn 90/135/180/225/270 (+50% AP) giảm còn 80/120/160/200/240 (+45% AP)
 • E (R-Cường hóa) – lá chắn ban đầu 25/80/135/190 (+50% AP) giảm còn 25/70/120/170 (+45% AP)

Katarina

 • R – Vết thương sâu 60% giảm còn 50%

Kayle

W – hồi máu 60/90/120/150/180 (+30% AP) giảm còn 55/80/105/130/155 (+25% AP)

Kayn

 • Nội tại (Dạng Sát Thủ Darkin) – hồi máu từ kỹ năng lên tướng 30-40% (levels 1-18) giảm còn 25-35% (levels 1-18)  STVL sát thương gây ra
 • E – hồi máu 100/115/130/145/160 (+40% SMCK cộng thêm) giảm còn 90/100/110/120/130 (+35% SMCK cộng thêm)
 • R (Dạng Sát Thủ Darkin) – hồi máu 10.5% (+9.1% mỗi 100 SMCK cộng thêm) giảm còn 9.75% (+8.45% mỗi 100 SMCK cộng thêm) máu tối đa của mục tiêu (70% giảm còn 65% lượng sát thương)

Kha’zix

 • W – hồi máu 60/85/110/135/160 (+50% AP) giảm còn 55/75/95/115/135 (+50% AP)

Kindred

 • W (Nội tại) – hồi máu khi đủ nội tại 49-100 giảm còn 47-81 (dựa trên máu đã mất)
 • R – hồi máu 250/325/400 giảm còn 225/300/375

Kled

 • Nội tại – hồi máu 50/60/70/80% giảm còn 45/55/65/75% (levels 1/6/11/16) máu tối đa của con ngựa
 • Q (Lên ngựa) – Vết thương sâu 60% giảm còn 50%

Lee Sin

 • W1 – lá chắn 55/110/165/220/275 (+80% AP) giảm còn 50/100/150/200/250 (+80% AP)
 • W2 – Hút máu và hút máu phép 5/10/15/20/25% giảm còn 5/9.5/14/18.5/23%

Lillia

 • Nội tại – hồi máu lên quái to 27-104 (levels 1-18) (+6% AP) giảm còn 24-75 (levels 1-18) (+5.4% AP)
 • Nội tại – hồi máu lên tướng 12-140 (levels 1-18) (+20% AP) giảm còn 11-125 (levels 1-18) (+18% AP)

Lissandra

R – hồi máu tối thiểu 100/150/200 (+30% AP) giảm còn 90/140/190 (+25% AP)

Lulu

 • E – lá chắn 80/120/160/200/240 (+40% AP) giảm còn 75/110/145/180/215 (+35% AP)
 • R – máu cộng thêm 300/450/600 (+50% AP) giảm còn 275/425/575 (+45% AP)

Lux

W – lá chắn 45/65/85/105/125 (+35% AP) giảm còn 40/55/70/85/100 (+35% AP)

Malphite

 • Nội tại – lá chắn
 • 10% giảm còn 9% máu tối đa

Maokai

 • Nội tại – hồi máu từ các đòn đánh được cường hóa 5-65 (+5-15% máu tối đa) theo level 17 giảm còn 5-45 (+4.5-11% máu tối đa) theo level 15

Mordekaiser

 • W – lá chắn chuyển sang hồi máu 40/42.5/45/47.5/50% giảm còn 35/37.5/40/42.5/45%

Morgana

 • Nội tại – hồi máu từ kỹ năng 20% giảm còn 18% sát thương gây ra lên tướng, xe pháo, quái vừa và to

Nami

 • W – hồi máu 60/85/110/135/160 (+30% AP) giảm còn 55/75/95/115/135 (+25% AP)

Nasus

 • Nội tại – Hồi máu 10/16/22% giảm còn 9/14/19% (levels 1/7/13)

Dù có bị Riot Games neft hay không thì Nautilus vẫn là support ưa chuộng

 • W – lá chắn 45/55/65/75/85 (+9/10/11/12/13% máu tối đa) giảm còn 40/50/60/70/80 (+8/9/10/11/12% máu tối đa)

Riot Games giảm sức mạnh hàng loạt tướng trong bản cập nhật 12.10

Nidalee

 • E – hồi máu cơ bản 35/55/75/95/115 (+32.5% AP) giảm còn 35/50/65/80/95 (+27.5% AP)

Nocturne

 • Nội tại – hồi máu từ các đòn đánh thường được cường hóa 15-40 (levels 1-18) (+15% AP) giảm còn 13-30 (levels 1-18) (+30% AP) với mỗi tướng địch trúng đòn (giảm 50% lên lính)

Nunu & Willump

 • Q – hồi máu cơ bản khi xơi các mục tiêu không phải tướng 75/110/145/180/215 (+90% AP) (+10% máu cộng thêm) giảm còn 65/95/125/155/185 (+70% AP) (+6% máu cộng thêm) (giảm 60% lên tướng)

Olaf sẽ bị “mất tích” sau khi Riot Games neft

 • W lá chắn 10/45/80/115/150 (+25% máu đã mất) giảm còn 10/40/70/100/130 (+22.5% máu đã mất)

Orianna

 • E – lá chắn 60/100/140/180/220 (+50% AP) giảm còn 55/90/125/160/195 (+45% AP)

Poppy

 • Nội tại – lá chắn 15/17.5/20% giảm còn 13/15.5/18% máu tối đa (levels 1/7/13)

Riot Games giảm sức mạnh hàng loạt tướng trong bản cập nhật 12.10

Pyke

 • Nội tại – Lượng máu xám tối đa 60% giảm còn 55% máu tối đa
 • Nội tại – Tỷ lệ sát thương chuyển thành máu xám 10% (+0.25% mỗi 1 Sát Lực) giảm còn 9% (+0.2% mỗi 1 Sát Lực)
 • Nội tại – Sát thương cường hóa chuyển thành máu xám 45% (+0.5% mỗi 1 Sát Lực) giảm còn 40% (+0.4% mỗi 1 Sát Lực)

Rakan

 • Nội tại – lá chắn 33-254 (levels 1-18) (+90% AP) giảm còn 30-225 (levels 1-18) (+85% AP)
 • Q – hồi máu 18-120 (levels 1-18) (+70% AP) giảm còn 18-90 (levels 1-18) (+55% AP)
 • E – lá chắn 40/65/90/115/140 (+80% AP) giảm còn 35/60/85/110/135 (+70% AP)

Riot Games giảm sức mạnh hàng loạt tướng trong bản cập nhật 12.10

Rell

 • Q – hồi máu với mỗi tướng trúng chiêu 10/15/20/25/30 (+5% máu đã mất) giảm còn 10/15/20/25/30 (+4% máu đã mất)
 • W – lá chắn 40/70/100/130/160 (+13% máu tối đa) giảm còn 35/60/85/110/135 (+12% máu tối đa)

Dù mới ra mắt nhưng Renata Glasc đã bị Riot Games neft

 • E – lá chắn 50/70/90/110/130 (+50% AP) giảm còn 50/65/80/95/110 (+50% AP)

Renekton

 • Q – hồi máu trên các mục tiêu không phải tướng 2/3/4/5/6 (+3% SMCK cộng thêm) giảm còn 2/3/4/5/6 (+2% SMCK cộng thêm)
 • Q – hồi máu lên tướng 12/18/24/30/36 (+16% SMCK cộng thêm) giảm còn 10/14/18/22/26 (+15% SMCK cộng thêm)
 • Q (Cường hóa) – hồi máu lên các đối tượng không phải tướng 6/9/12/15/18 (+9% SMCK cộng thêm) giảm còn 6/9/12/15/18 (+6% SMCK cộng thêm)
 • Q (Cường hóa) hồi máu lên tướng 36/54/72/90/108 (+48% SMCK cộng thêm) giảm còn 30/42/54/66/78 (+45% SMCK cộng thêm)

Riven

 • E – lá chắn 85/115/145/175/205 (+120% SMCK cộng thêm) giảm còn 80/105/130/155/180 (+110% SMCK cộng thêm)

Rumble

 • W – lá chắn 60/95/130/165/200 (+50% AP) giảm còn 60/90/120/150/180 (+45% AP)

Senna

 • Q – hồi máu 40/60/80/100/120 (+40% SMCK cộng thêm) (+40% AP) (+1.6 mỗi 1 Sát Lực) giảm còn 40/55/70/85/100 (+30% SMCK cộng thêm) (+40% AP) (+1.6 mỗi 1 Sát Lực)
 • R – lá chắn 120/160/200 (+40% AP) (+1.5 mỗi linh hồn) giảm còn 100/150/200 (+40% AP) (+1.5 mỗi  linh hồn)

Seraphine

 • W – lá chắn 60/80/100/120/140 (+40% AP) giảm còn 50/70/90/110/130 (+35% AP)
 • W – hồi máu 5/5.5/6/6.5/7% (+0.75% mỗi 100 AP) giảm còn 5/5.5/6/6.5/7% (+0.6% mỗi 100 AP) máu đã mất của mục tiêu

Shen

 • Nội tại – lá chắn 50-101 (levels 1-18) (+14% máu cộng thêm) giảm còn 50-101 (levels 1-18) (+12% máu cộng thêm)
 • R – lá chắn 140/320/500 (+17.5% máu cộng thêm) giảm còn 130/290/450 (+16% máu cộng thêm)

Singed

 • Q (khi đang bật R) – Vết thương sâu 40% giảm còn 30%

Sion và các tướng chống chịu bị Riot Games giảm mạnh trong bản này

 • W – lá chắn 60/85/110/135/160 (+10/11/12/13/14% máu tối đa) giảm còn 60/85/110/135/160 (+8/9/10/11/12% máu tối đa)

Skarner

 • W – lá chắn 10/11/12/13/14% máu tối đa (+80% AP) giảm còn 9/10/11/12/13% máu tối đa (+80% AP)

Sona

 • W – lá chắn 25/50/75/100/125 (+30% AP) giảm còn 25/45/65/85/105 (+25% AP)
 • W – hồi máu 30/50/70/90/110 (+20% AP) giảm còn 30/45/60/75/90 (+15% AP)

Soraka

 • W – hồi máu 100/130/160/200/220 (+65% AP) giảm còn 90/110/130/150/170 (+50% AP)
 • R – hồi máu 130/215/300 (+55% AP) giảm còn 125/205/ 285 (+50% AP)

Swain

 • Nội tại – hồi máu mỗi mảnh hồn 4/5.5/7/9% giảm còn 3.5/4.5/5.5/7% (levels 1/6/11/16) máu tối đa
 • R – hồi máu mỗi giây 15/40/65 (+25% AP) giảm còn 15/30/45 (+20% AP)

Sylas

 • W – hồi máu 25/50/75/100/125 (+40% AP) giảm còn 20/40/60/80/100 (+35% AP)

Tahm Kench cùng số phận với các tướng tank khác khi bị Riot Games neft

 • Q – hồi máu 10/15/20/25/30 (+4/4.5/5/5.5/6% máu đã mất) giảm còn 10/12.5/15/17.5/20 (+3/3.5/4/4.5/5% máu đã mất)
 • E – sát thương chuyển thành máu xám 15/25/35/45/55% giảm còn 13/21/29/37/45%
 • E – sát thương cộng thêm chuyển thành máu xám 45/50/55/60/65% >>> 40/42.5/45/47.5/50%

Talon

 • Q – hồi máu 10-70 (levels 1-18) giảm còn 9-55 (levels 1-18)

Tuy bị Riot Games neft nhưng Taric vẫn “bá”

 • Q – hồi máu 30 (+20% AP) (+1% máu tối đa của Taric) giảm còn 25 (+15% AP) (+0.75% máu tối đa của Taric)
 • W – lá chắn 8/9/10/11/12% giảm còn 7/8/9/10/11% máu tối đa của mục tiêu

Thresh

 • Máu cộng thêm mỗi cấp 95 giảm còn 115
 • Giáp cộng thêm không đổi
 • W – lá chắn 60/90/120/150/180 (+2 mỗi linh hồn) giảm còn 50/75/100/125/150 (+2 mỗi linh hồn)

Trundle

 1. Nội tại – hồi máu 2-7% giảm còn 1.8-5.5% (levels 1-18) máu tối đa của đối phương

Tryndamere

 • Q – lá chắn tối thiểu 30/40/50/60/70 (+30% AP) giảm còn 25/33/41/49/57 (+30% AP)
 • Q – hồi máu cộng thêm mỗi điểm nộ 0.5/0.95/1.4/1.85/2.3 (+1.2% AP) giảm còn 0.45/0.75/1.05/1.35/1.65 (+1.2% AP)

Udyr

 • W – lá chắn 60/95/130/165/200/235 (+50% AP) giảm còn 60/90/120/150/180/210 (+45% AP)
 • W – hồi máu 2.5-5% giảm còn 2-4% dựa trên máu đã mất

Urgot

 • E – lá chắn 60/80/100/120/140 (+150% SMCK cộng thêm) (+15% máu cộng thêm) giảm còn 55/75/95/115/135 (+135% SMCK cộng thêm) (+13.5% máu cộng thêm)

Varus

 • E – Vết thương 40% giảm còn 30%

Vi

 • Nội tại – lá chắn 15% giảm còn 13% máu tối đa

Viego

 • Nội tại – hồi máu 3% (+3% SMCK cộng thêm) (+2% AP) (+5% mỗi 100% tốc độ đánh) giảm còn 2.5% (+2.5% SMCK cộng thêm) (+2% AP) (+5% mỗi 100% tốc độ đánh) máu tối đa của mục tiêu
 • Q – hồi máu từ đòn đánh thường lên tướng địch bị đánh dấu 150% giảm còn 135%
 • Q – hồi máu từ đòn đánh thường lên quái bị đánh dấu 155% giảm còn 145% (hồi máu lên lính vẫn sẽ bị giảm 10%)

Viktor sau khi bị Riot Games neft sẽ không còn ưa chuộng

 • Q – lá chắn 30-115 (levels 1-18) (+20% AP) giảm còn 27-105 (levels -18) (+18%

Ngoài ra Riot Games cũng giảm sức mạnh các tướng như Yasuo, Volibear, Zac, Yone…

Nhiều tướng bị Riot Games neft trong bản cập nhật này đang rất hot lại MSI 2022 cũng như đấu rank.

Hãy theo dõi TinhayVIP.com để cập nhật những tin tức mới nhất về Riot Games nhé!

TIN HOT
Đừng bỏ lỡ
Tin mới cập nhật