Liên Quân Mobile

Danh sách tướng Liên Quân Mobile

Danh sách tất cả các vị tướng Liên Quân Mobile đầy đủ nhất. Hướng dẫn cách build bảng ngọc, lên đồ và cách chơi mạnh nhất từ kinh nghiệm của các cao thủ Liên Quân.

Tướng đấu sĩ

Tướng Liên Quân Lữ Bố
Lữ Bố
Tướng Liên Quân Triệu Vân
Triệu Vân
Tướng Liên Quân Zephys
Zephys
Tướng Liên Quân Ormarr
Ormarr
Tướng Liên Quân Maloch
Maloch
Tướng Liên Quân Arthur
Arthur
Tướng Liên Quân Skud
Skud
Tướng Liên Quân Zuka
Zuka
Tướng Liên Quân Arduin
Arduin
Tướng Liên Quân Ryoma
Ryoma
Tướng Liên Quân Astrid
Astrid
Tướng Liên Quân Superman
Superman
Tướng Liên Quân Wonder Woman
Wonder Woman
Tướng Liên Quân Kil'Groth
Kil’Groth
Tướng Liên Quân Omen
Omen
Tướng Liên Quân Max
Max
Tướng Liên Quân Rourke
Rourke
Tướng Liên Quân Roxie
Roxie
Tướng Liên Quân Amily
Amily
Tướng Liên Quân Richter
Richter
Tướng Liên Quân Florentino
Florentino
Tướng Liên Quân Veres
Veres
Tướng Liên Quân Errol
Errol
Tướng Liên Quân Yena
Yena
Tướng Liên Quân Qi
Qi
Tướng Liên Quân Volkath
Volkath
Tướng Liên Quân Ata
Ata
Tướng Liên Quân Allain
Allain
Tướng Liên Quân Dextra
Dextra
Tướng Yan Liên Quân Mobile
Yan

Tướng pháp sư

Tướng Liên Quân Veera
Veera
Tướng Liên Quân Krixi
Krixi
Tướng Liên Quân Mganga
Mganga
Tướng Liên Quân Kahlii
Kahlii
Tướng Liên Quân Điêu Thuyền
Điêu Thuyền
Tướng Liên Quân Azzen'Ka
Azzen’Ka
Tướng Liên Quân Aleister
Aleister
Tướng Liên Quân Natalya
Natalya
Tướng Liên Quân Jinna
Jinna
Tướng Liên Quân Ilumia
Ilumia
Tướng Liên Quân Preyta
Preyta
Tướng Liên Quân Raz
Raz
Tướng Liên Quân Lauriel
Lauriel
Tướng Liên Quân Ignis
Ignis
Tướng Liên Quân Zill
Zill
Tướng Liên Quân Tulen
Tulen
Tướng Liên Quân Liliana
Liliana
Tướng Liên Quân The Flash
The Flash
Tướng Liên Quân Marja
Marja
Tướng Liên Quân D'arcy
D’arcy
Tướng Liên Quân Ishar
Ishar
Tướng Liên Quân Dirak
Dirak
Tướng Liên Quân Zata
Zata
Tướng Liên Quân Lorion
Lorion
Tướng Liên Quân Iggy
Iggy
Tướng Yue Liên Quân Mobile
Yue

Tướng sát thủ

Tướng Liên Quân Butterfly
Butterfly
Tướng Liên Quân Nakroth
Nakroth
Tướng Liên Quân Ngộ Không
Ngộ Không
Tướng Liên Quân Kriknak
Kriknak
Tướng Liên Quân Batman
Batman
Tướng Liên Quân Airi
Airi
Tướng Liên Quân Murad
Murad
Tướng Liên Quân Quillen
Quillen
Tướng Liên Quân Enzo
Enzo
Tướng Liên Quân Keera
Keera
Tướng Liên Quân Paine
Paine
Tướng Liên Quân Sinestrea
Sinestrea
Tướng Liên Quân Aoi
Aoi

Tướng xạ thủ

Tướng Liên Quân Valhein
Valhein
Tướng Liên Quân Violet
Violet
Tướng Liên Quân Lữ Bố
Yorn
Tướng Liên Quân Fennik
Fennik
Tướng Liên Quân Slimz
Slimz
Tướng Liên Quân Joker
Joker
Tướng Liên Quân Tel'Annas
Tel’Annas
Tướng Liên Quân Moren
Moren
Tướng Liên Quân Lindis
Lindis
Tướng Liên Quân Tướng Liên Quân Wisp
Wisp
Tướng Liên Quân Elsu
Elsu
Tướng Liên Quân Hayate
Hayate
Tướng Liên Quân Capheny
Capheny
Tướng Liên Quân Celica
Celica
Tướng Liên Quân Eland'orr
Eland’orr
Tướng Liên Quân Laville
Laville
Tướng Liên Quân Thorne
Thorne
Tướng Liên Quân Bright
Bright
Tướng Teeri Liên Quân Mobile
Teeri

Tướng trợ thủ

Tướng Liên Quân Chaugnar
Chaugnar
Tướng Liên Quân Alice
Alice
Tướng Liên Quân Helen
Helen
Tướng Liên Quân Xeniel
Xeniel
Tướng Liên Quân TeeMee
Teemee
Tướng Liên Quân Annette
Annette
Tướng Liên Quân Sephera
Sephera
Tướng Liên Quân Zip
Zip
Tướng Liên Quân Krizzix
Krizzix
Tướng Liên Quân Rouie
Rouie
Tướng Aya Liên Quân Mobile
Aya

Tướng đỡ đòn

Tướng Liên Quân Thane
Thane
Tướng Liên Quân Mina
Mina
Tướng Liên Quân Omega
Omega
Tướng Liên Quân Gildur
Gildur
Tướng Liên Quân Toro
Toro
Tướng Liên Quân Taara
Taara
Tướng Liên Quân Grakk
Grakk
Tướng Liên Quân Lumburr
Lumburr
Tướng Liên Quân Cresht
Cresht
Tướng Liên Quân Arum
Arum
Tướng Liên Quân Baldum
Baldum
Tướng Liên Quân Y'bneth
Y’bneth
Tướng Liên Quân Wiro
Wiro

spot_img

TIN HOT